Ninja Libor Petice

OdDoObdobíRokDatum peticeText peticePopis
19141918První svetová válka19141914-01-01Hura do valkyNa Belehráád za císaře pána!
19141918První svetová válka19172017-10-10Zrusme valkuUž nechceme umírat za císaře pána!
19141918První svetová válka19181918-10-10Za samostatne Ceskoslovensko
19191938První republika19292029-10-10Proti krizi
19191938První republika19331933-10-10Proti Hitlerovi
19381939Protektorát Čechy a Morava19381938-10-10Proti protektoratu
19391945Druhá světová válka19391939-10-10Proti Valce
19391945Druhá světová válka19411941-10-10Proti Heydrichovi
19391945Druhá světová válka19451945-10-10Za novou republiku
19451948Druhá republika19481948-10-10Proti Komunistum
19491989Socialismus, totalita19521952-10-10Proti procesum
19491989Socialismus, totalita19671967-10-10Proti cenzure
19491989Socialismus, totalita19681968-01-012000 slovNejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly další špatné časy s událostmi, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program socialismu. Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. Nevadilo by tolik, že neměli dost státnických zkušeností, věcných znalostí ani filozofického vzdělání, kdyby aspoň byli měli víc obyčejné moudrosti a slušnosti, aby uměli vyslechnout mínění druhých a připustili své postupné vystřídání schopnějšími.
19491989Socialismus, totalita19771977-01-01Charta77Dne 13.10.1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č.120) zveřejněny „Mezinárodní pakt o občanských a politických právech“ a „Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech“, které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23. 3. 1976. Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit. Mluvčí J.Hájek, V.Havel, J.Patočka a 250 prvních signatářů
19491989Socialismus, totalita19891989-01-01Několik větPrvní měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné československé vedení velmi často zaklíná slovy »přestavba« a »demokratizace«, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá všemu, co demokracii vytváří nebo co ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako »nátlakové akce«, odlišné politické názory odsuzuje jako »antisocialistické a nepřátelské«, pokojná lidová shromáždění rozhání, do přípravy nových zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit.
19901991Česko-Slovensko19911991-10-01Proti rozděleníVětšina národa byla proti rozdělení, ale petici podepsalo jen několik tisíc.
19922021Česká republika19991999-01-01IMPULS 99

Pozvání k celospolečenské diskusi o směřování společnosti

V důležitých okamžicích dějin opakovaně zazněly z prostředí kulturního a duchovního života naší země výzvy k odpovědnosti, oslovující celou společnost; jsme přesvědčeni, že taková chvíle uzrála i nyní. Máme starost o stav naší země.
19922021Česká republika19991999-11-17Děkujeme, odejděte!
19922021Česká republika20002000-01-01Česká televize – věc veřejná
19922021Česká republika20022002-01-06Tři otázky Václavu Klausovi
19922021Česká republika20032003-01-01S KOMUNISTY SE NEMLUVÍ
19922021Česká republika20042004-05-01VÝZVA K ČESKÉMU OBYVATELSTVU
19922021Česká republika20052005-01-01ZRUŠME KOMUNISTY!
19922021Česká republika20182018-01-01CO CHCEME – MILION CHVILEK PRO DEMOKRACIITřicet let po sametové revoluci demokracie nevzkvétá. Je třeba jasně formulovat, co chceme, a také se o to zasadit.