Ninja Libor-Rusko_Cesko

Stranka o vlivu Ruskych vladcu na udalosti v Ceskoslovensku

Ninja report

idOdbdobiObdobi_OdObdobi_DoNadpisRok_OdRok_DoKategorieRokDatum_OdDatum_DoUdalostPopisBarvaPoznamkaPhotoLink
Rusko1964-10-141982-11-10Brežněv, Semičastnyj, Andropov19641982Ćesko19681968-08-21invaze do Československa, okupace Invaze 5 států Varšavské smlouvy (Rusko, Bulharsko, Maďarsko, NDR, Poskoredhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska
Rusko1985-11-031991-12-25Gorbačov, Čebrikov, Krjučkov, Bakatin19861991Ćesko19891989-11-1717.listopad v Prazezačátek Sametové revoluce a konce komunistického útlakuredhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
Rusko1941-07-221945-05-09Stalin 19411945Ćesko19431943-12-121963-12-12Československo-sovětská smlouva 1943Smlouva také obsahovala položku o „nevměšování se do vnitřních záležitostí druhého státu“, byla uzavřena na 20 let a roku 1963 byla prodloužena. Jmenovala se Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československem a Svazem sovětských socialistických republik.Za války byla ještě uzavřena smlouva 8. května 1944 o spolupráci mezi československými a sovětskými orgány na osvobozeném území, která nebyla dodržována. redhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva_o_p%C5%99%C3%A1telstv%C3%AD,_vz%C3%A1jemn%C3%A9_pomoci_a_pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9_spolupr%C3%A1ci_mezi_%C4%8Ceskoslovenskem_a_Svazem_sov%C4%9Btsk%C3%BDch_socialistick%C3%BDch_republik
Rusko1941-07-221945-05-09Stalin 19411945Ćesko19451945-04-05Košický vládní program - KošiceDeklaroval tvrzení o kolektivní vině pravicových stran, německého a maďarského obyvatelstva za rozbití Československa a spolupráci s nacistickým režimem. Návrh textu byl připraven zástupci KSČredhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%BD_vl%C3%A1dn%C3%AD_program
Ćesko20092009-07-09Ivan Langer (ODS)Za Langera visel na ministerstvu vnitra obraz Dzeržinského. (lidovky 9. června 2009redhttps://www.lidovky.cz/domov/za-langera-visel-na-vnitru-obraz-dzerzinskeho.A090609_233627_ln_domov_ani
Rusko1964-10-141982-11-10Brežněv, Semičastnyj, Andropov19641982Ćesko19681968-08-21invaze do Československa, okupace Invaze 5 států Varšavské smlouvy (Rusko, Bulharsko, Maďarsko, NDR, Poskoredhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska
Rusko1985-11-031991-12-25Gorbačov, Čebrikov, Krjučkov, Bakatin19861991Ćesko19891989-11-1717.listopad v Prazezačátek Sametové revoluce a vlády komunistické strany. (KSČ a KSSredhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce