Šimečka Milan

Kompletní informáce o Milanovi Šimečkovi naleznete na stránkách milansimecka.sk, které spravuje Nadácia Milana Šimečku. Tato stránka čerpá z uvedených pramenů a zobrazuje identická data v různých formátech/vizualizacích.

Životopis Milana Šimečku ve formátech: Flippity, Knightlab, Sheet2site, Gannt.
EKnihy Milana Šimečku vydané Nadací v letech 2017-2018 ve formátu: Flippity
Životopis Milana Šimečku v kontextu historie Československa (velké a malé dějiny) ve formátu Ninja Tables

Velké dějinyMalé dějinyDatum_OdDatum_DoTextPoznámkaVelké dějiny OdVelké dějiny Do
M První republikahistorie1918-10-281938-03-25 Šťastné dětství v chudé, ale kompaktní rodiněgreen
D Úvodzivot1930-03-061990-09-24

Stručný životopis Milana Šimečku, filozofa, publicistu a disidenta. Základom je blank>životopis od Jolany Kusej  vydaný Nadáciou Milana Šimečku.

Ďalšie zdroje:
blank>Československé dokumentační středisko
blank>Životopis z Bohumína

red
D Detstvozivot1930-03-061945-09-01Milan Šimečka sa narodil 6.3.1930 v Novom Bohumíne (teraz Bohumín v Českej republike (ČSR. Vyrastal v rodine úradníka v česko-nemeckom tolerantnom prostredí, nasýtenom masarykovským humanizmom Z detstva si pamätal najmä masarykovské princípy lásky k pravde a duchovným hodnotám a hlboko zažitú skúsenosť tolerancie.Bol najmladším z troch súrodencov, matka bola v domácnosti, starala sa o deti. Najstaršia je sestra Ilona, nasleduje brat Alfred. Im a ich rodinám vďačil za to, že aj keď ako 14 ročný prišiel pri bombardovaní o matku, necítil sa počas dospievania ako opustená sirota, povedal na oslave svojej päťdesiatky. Otec mu zomrel už v roku 1941, teda fakticky bol úplnou sirotou od roku 1945.green
M Druhá světová válkahistorie1938-03-251945-05-08 Válku vnímal spíš jako dobrodružství až do smrti matky.red
M Třetí republikahistorie1945-05-081948-02-25 Coby sirotek, podporovaný státem a URNou, vystudoval gymnáziumblue
D Gymnáziumzivot1945-09-011949-09-01Gymnázium: Po okupaci Těšínska v říjnu 1938 se s rodinou přestěhoval do Ostravy. Zde v letech 1941 – 1945 absolvoval první čtyři třídy gymnázia. Studium dokončil na reálném blank>gymnáziu v Novém Bohumíně, kde v roce 1949 absolvoval s výborným prospěchem. Vďaka tomu, že bol sirota sa dostal do intenzívnej pozornosti a starostlivosti štátu, z čoho získal dojem, že štát je užitočná a dobrá ustanovizeň, ktorú treba podporovať. brownGymnázium v Novom Bohumine
M Totalita - procesyhistorie1948-02-251963-01-01 Ač nadšený student-komunista začal vnímat krutost a nesmyslnost režimuorange
D Vysoká škola v Brnezivot1949-09-011954-09-01Vysoká škola: Filosofická fakulta Brno. Po skončení gymnázia študoval na blank>Filozofickej fakulte v Brne filozofiu , českú a ruskú literatúru (1949-53. Počas štúdia pracoval ako pomocná vedecká sila v slovanskom seminári, v knižnici, čo využil na to, aby prečítal množstvo literatúry a spomína na to, ako jednu z naúžasnejších etáp svojho života.brownVysoká škola v Brne
D Rodinazivot1954-09-011957-09-01Svatba s Evou Lahodovou: Po skončení štúdia sa oženil s PhDr. Evou, rod. Lahodovou, ktorá študovala na tej istej fakulte angličtinu, češtinu. Eva bola učiteľkou angličtiny na UK Bratislava, dokiaľ ju režim v roku 1978 z fakulty nevyhodil. Po ukončení vysokej školy učil Milan na jedenásťročnej škole a bývali spolu s Evou v v školskom byte. Po roku sa presťahovali do Bratislavy, kde sa im narodili dvaja synovia: Peter, nar. 1956, vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave, pracuje v Prahe v oblasti IT. Milan Martin, nar. 1957, vyštudoval stredné odborné učilište s maturitou, v dobe totality disident, pracuje v súasnosti ako novinár, publicista a spisovateľ, žije v Bratislave.blue
D Učiteľ filozofiezivot1957-09-011970-09-01Vysokoškolský učiteľ. Začínal ako asistent na Lekárskej a Farmaceutickej fakulte, kde učil budúcich lekárov a farmaceutov marxistickú filozofiu. Od roku 1957 prestúpil na Vysokú školu múzických umení Bratislava, najprv ako odborný asistent, potom ako docent.blueVysoká škola múzických umeníLink
M Totalita - uvolněníhistorie1963-01-011969-01-01 Plně se angažoval jako publicista a novinář v obrodném procesuorange
M Normalizace - čistkyhistorie1969-01-011971-01-01 Byl propuštěn z univerzity a všemožně ostrakizovánblue
D Robotník a disidentzivot1970-09-011981-03-01Robotnícke zamestnania: šofér v stavebnom podniku, bagrista, dispečer na betonárke. Začal sa angažovať v disente a v roku 1978 vydal zásadnú knihu o procese normalizácie blank>Obnovenie poriadku v edici Petlice, ktorá potom vyšla aj v zahraničí.orangeRodina a kamaráti: Miro Kusý, Ivan KlímaLink
M Normalizace - temnohistorie1971-01-011978-01-01 Po počáteční apatii začal otevřeně bojovat proti režimublue
M Normalizace - po Chartě 77historie1978-01-011985-03-11 Angažoval se v disidentském hnutí a byl na rok uvězněnblue
D Väzeniezivot1981-03-011982-09-01Väzenie. Milan Šimečka bol uväznený. Po návrate napísal knihu blank>Listy z väzenia, ktorá bola vydaná aj v blank>anglickom jazykuorangeMedzi stovkami strán listov z väzenia sa našla jedna kresba: pohľad z okna bytu na PražskejLink
D Disident na voľnej nohezivot1982-09-011989-09-01Disident na voľnej nohe. Milan Šimečka sa už po prepustení z väzenia odmietol zaradiť do štandarného pracovného procesu. Žil z honorárov za knihy vydané v zahraničí.orangeMilan Šimečka, Havel, Vaculík, Jolka a Miro Kusý, Kantůrkovi, Zikmund, Martin a Peter Šimečkovci ....Link
M Normalizace - perestrojkahistorie1985-03-111989-11-17 Jako jeden z mála cítil, že se blíží konec totalityorange
D Poradca prezidenta V. Havlazivot1989-09-011990-09-24Predseda kolégia poradcov prezidenta V. Havla. V novembri 1989 i v nasledujúcich mesiacoch patril ako predstaviteľ Verejnosti proti násiliu v Bratislave medzi hlavných intelektuálnych protagonistov revolúcie. Svoju politickú činnosť bral ako službu rodiacej sa demokracii v česko - Slovensku. Po novembri 1989 bol desať mesiacov až do svojej smrti prezidenta ČSFR Václava Havla. Bol držiteľom niekoľkých literárnych cien, v roku 1986 mu bola udelená cena Jana Palacha, v roku 1990, mesiac pred jeho smrťou mu International Press Institute udelil cenu IPI Press Freedom Award za najlepší článok roku. Dňa 28.10. 1991 mu bol udelený prezidentom ČSFR Václavom Havlom Rad T.G. Masaryka 1. triedy in memoriam. blueLink
M Československo demokratickéhistorie1989-11-171993-01-01 Po počátečním nadšení přicházelo zklamání z lidí v nejbližsím okolígreen
D Zomrel 24.9.1990zivot1990-09-24Zomrel náhle na infarkt myokardu v Prahe. Je pochovaný v Bratislave, kde trvalo žil od roku 1954. Nadácia Milana Šimečku prevádzkuje web blank>milansimecka.sk. Československé dokumentačné stredisko uverejnilo blank>príspevok k 30-emu výročiu smrti Milana Šimečku, mimo iné aj informácie o štátnom pohrebe v Bratislave. brownHrob na Bratislavskom cintorine
M Česká republika demokratickáhistorie1993-01-012021-01-01 Toho už se nedočkalgreen